Conferinţele Societăţii române de matematică aplicată şi industrială ROMAI au o secţiune specială de Educaţie matematică începând cu ediţia din anul 2002. Iniţial, lucrările acestei secţiuni au fost publicate în volume de lucrări (Proceedings). La conferinţa din anul 2005, s-a evidenţiat necesitatea unei reviste specializate de educaţie matematică şi s-au pus bazele ROMAI Educational Journal (REdJ).


Din 2006, REdJ apare anual şi cuprinde atât lucrări prezentate în cadrul secţiunii Educaţie de la CAIM, cât şi lucrări trimise spre publicare şi acceptate de către colectivul de redacţie al revistei.


Revista se adresează tuturor celor care sunt interesaţi de educaţia matematică: cercetători, profesori, pedagogi, psihologi. Revista se adresează de asemenea specialiştilor din alte discipline şcolare, în care matematica are (sau ar putea avea) un rol important.
Lucrările sunt publicate de regulă în limba română. Revista publică de asemenea lucrări redactate în engleză sau franceză. Pentru a răspunde interesului unor posibili cititori din străinătate, lucrările redactate în română au un abstract în engleză.ROMAI Educational Journal este o revistă cu acces deschis (Open Access Journal).