Colectivul de redacţie va comunica autorilor decizia de acceptare sau de respingere a unei lucrări, în cel mult trei luni de la primirea acesteia.