Articolele propuse spre publicare în ROMAI Educational Journal pot fi scrise în română, engleză sau franceză, folosind programul Microsoft Word, fontul Tahoma, mărimea literei 12. Prima pagină va conţine titlul articolului, autorul (autorii), afilierea autorului (autorilor), adresa completă a autorului (autorilor), inclusiv adresa de e-mail, titlul articolului în limba engleză (dacă articolul este scris într-o altă limbă), un abstract în limba engleză.

Dacă este cazul, în articol pot fi inserate fotografii sau imagini.

Bibliografia va include toate datele semnificative (autorii, titlul, volumul, pagina, anul, editorul), conform regulilor American Mathematical Society.
Orice utilizare a unui material publicat anterior va fi referită bibliografic şi va fi marcată corespunzător în lucrare. În absenţa unor referinţe adecvate, lucrările nu pot fi luate în considerare de către Comitetul editorial.
Este de preferat ca articolele să nu depăşească 10 pagini plus anexele. Excepţiile de la această limită trebuie să fie argumentate.


Primirea la redacţie a unui articol va fi confirmată electronic (prin e-mail) sau printr-un mesaj poştal. Pentru lucrările acceptate spre publicare, autorii vor retrimite (dacă este cazul) lucrarea în format electronic, respectând indicaţiile de redactare.
Pentru a submite un articol, autorii pot folosi una dintre adresele de e-mail ale membrilor Comitetului editorial, sau pot trimite copii xerox pe adresa: Cristian Voica, Facultatea de Matematică şi Informatică, Universitatea din Bucureşti, Str. Academiei, Nr. 14, 010014, Bucureşti, România.